Generalni Onboarding

Opšta pitanja

Kreativna pitanja

Ovo je deo koji vam može pomoći u sastavljanju teksta za određene delove sajta. Ako već imate tekst pošaljite mi ga u formatu tako da jasno bude naznačeno kojoj stranici je tekst namenjen.

Generalni Onboarding

Opšta pitanja

Kreativna pitanja

Ovo je deo koji vam može pomoći u sastavljanju teksta za određene delove sajta. Ako već imate tekst pošaljite mi ga u formatu tako da jasno bude naznačeno kojoj stranici je tekst namenjen.